آکورد سامان جلیلی - سردرگم

آکورد سامان جلیلی - سردرگم

 

 

Cm-D#       Cm          D#    Cm -  D#    Cm             D#                               

(همه شهر عاصین از دست من ... که انقدر درگیر بی تو بودنم

Cm     D# C#  A#m     Cm-C#                 A#m                                 

که میگردم سراسیمه پیت ... دائم در حــال ترانه خوندنم

Cm-D# Cm                D#    Cm -  D#  Cm             D#                               

چه رویایی شدی تو ذهن من ... شدم هیچ جا تویی تکرار من

Cm           D#      A#m     Cm-C#                   A#m                               

یه جور شستی عقلو از سرم ... که داغونه همه افکار من) 2

Cm-D#  Cm       D#  Cm- D#  Cm          D#                                        

(شدم سردرگم دنیای تو ... به دنبالت پی آواز تو

Cm      D# C# A#m       Cm-C#            A#m                                    

چه تقدیری رقم زد عشق ... به   پایانم کشید آواز تو

Cm-D#   Cm       D#   Cm- D#   Cm       D#                                       

همه دلواپس احوال من ... منم دلواپس احوال تو

Cm         D#       A#m    Cm  - C#                   A#m                               

دیگه عاصی شدن از دست من ... که میگردم من دنبال تو)

/ 0 نظر / 99 بازدید