آکورد وقت رفتن از یاس و آمین

آکورد وقت رفتن از یاس و آمین

 


G                                                 Em                                A                                      Bm             
سخته حرفم ولی باید رفت دیگه تمومه دیگه بریدم  دیگه خستم از این که هر چی هی اومدمو نرسیدم
F#                            G                              Em                                    A                                          Bm           
سخته حرفم ولی باید بدونی خستم ، ولی باید بدونی که میرم با یه یادگاری رو دستم با یه یادگاری رو دستم
G                     F#jm                              A                                             Bm                 
سخته رفتن بس که سردم من حرفِ دلای شکستم من با هر خاطره با غم میرم با اینکه وابستم
Bm    D                             G                         F#jm                           A                                  Bm                
سخته رفتن تلخه حرفم ببین من درا رو بستم  من از غروب جمعم حتی از سکوت صبحم خستم
A                                                    Bm                               
سخته حرفم رسیده وقت رفتن  به یاد اون روزا که اسمت هر یه سطر دفتر
F#                                  Em                                                             G                        
نقش میبست چشم با اشک خیرست به فردایی که توی زندگیم یه بخش دیگست
A                                              Bm                              
من نمیدونم بهت نمیومدکه خودتو بکشی کنار از کنار من تو بری گلم
F#                           Em                                                           G                        
نخواستی بفهمی اینو که من عاشقتم فهمیدم حق میدم بهت باشه بخند
A                                                        Bm                              
به من ، واقعا که حق داری بخندی که با اون نگاهت منو به رگباری ببندی
F#                 Em                                                  G                        
که بدتر از صد تا گلوله سرب داغه  با تو فکر میکردم طلوع صبحه آخه
A                                                               Bm               
تا وقتی بودی توی زندگیم من غم نداشتم واست تا جایی که تونستم من کم نذاشتم
F#                                  Em                                                             G                        
البته خودم میخواستم اینا منت نیست  ولی با تو بودن واسه ی مَن مِن بعد ریسکه
A                                                         Bm              
دیگه با خاطراتِ با تو خوشم  پس چون که حتی فکر بی تو بودن کشندست
F#                                  Em                                              G                        
بذار بگم آخرین سطرمو بخونی من میرم تا شاید تو قدرمو بدونی
A                                               Bm                                 
سخته حرفم رسیده وقت رفتن گذشت اون روزا تو حرفا بودی حرف اول
F#                                    Em                                                      G                        
حس میکردم اخیرا حرفات با خراشه اونجا بود که فهمیدم این قصه آخراشه
A                                        Bm                                 
وقتِ رفتنه و وقتِ دفنِ قلبمه و خودت میدونی تمومه الکی جو نده
F#                         Em                                                        G                         
حرف های تلخت هم که نمک زخممه  و تنها دلخوشیم به قلم دستمه
A                                                        Bm                                    
و باز منمو حسرت اینکه دوباره تنهام و از خدا حالا میخوام من دو بال پرواز
F#                         Em                                                                    G                        
میدونی چند بار گفتم که تو مال من باش بگذریم دیگه ز دستم در رفته شمار دردام
A                                                         Bm                                 
تو که میدونستی من تکیه گاه محکمتم بگو با من دیگه چرا دِ آخه نوکرتم
F#                       Em                                                                          G                        
من که هر دقیقم وابسته به دقیقه ی تو بود  من که حتی لباس تنم به سلیقه ی تو بود
A                                                                      Bm                        
منی که دست هیچکسی رو با وجودم نمیگرفتم  تو باعث شدی که توی قلبم نمیره نفرت
F#            Em                                              G                          
رسیده وقت رفتن هر چند من از دلت خیلی وقته رفتم
A                                         Bm                                      
باشه تو بردیو اینا برات افتخارن تو ختم عالمیو منم اِند خامم
F#                                  Em                                             G                        
فکر نکنی اهل جبران یا انتقامم خودم باید دقت میکردم تو انتخابم

/ 0 نظر / 127 بازدید