اکورد اهنگ فریاد فریاد از امید

http://opload.ir/im/3m94/43bdf6c6bef91.jpg

ریتم : 6/8 ایرانی                                         

 

 

Dm                    Am
)من می فهممت ، درکت می کنم                              

 Dm          Am
احساس تو رو حسش می کنم

E       Dm             G
داغون دلت درستش می کنم )2

E    F      G                   Am
( آهای فریاد فریاد ، عزیزم داره میاد

E       F       G                     Am
با اون عشق خدایی انگاری قلبم و می خواد ) 2

E                  Am
راضی نبود زمونه ، زمونه رو راضی کردم

Am            G               Dm
با روز و روزگارم ، راز و نیازی کردم

E                      Am
من به تموم دنیا سلام آشتی گفتم

Am         G              Dm
تا از خدای عالم اجازت و گرفتم

Am      G
اجازت و گرفتم

آهای فریاد فریاد ، عزیزم داره میاد . . . .

Dm                    Am
)من می فهممت ، درکت می کنم                              

 Dm          Am
احساس تو رو حسش می کنم

E       Dm             G
داغون دلت درستش می کنم )2

E    F      G                   Am
( آهای فریاد فریاد ، عزیزم داره میاد

E       F       G                     Am
با اون عشق خدایی انگاری قلبم و می خواد ) 2

E                  Am
راضی نبود زمونه ، زمونه رو راضی کردم

Am            G               Dm
با روز و روزگارم ، راز و نیازی کردم

E                      Am
من به تموم دنیا سلام آشتی گفتم

Am         G              Dm
تا از خدای عالم اجازت و گرفتم

Am      G
اجازت و گرفتم

آهای فریاد فریاد ، عزیزم داره میاد . .

/ 0 نظر / 382 بازدید