آکوردشاد اره اره از اندی

http://opload.ir/im/3m94/2fb3806a3cf61.jpg

آره آره       6/8                                       

……..Am….Bb…………………….Dm……………………………Am…………………….

یک پسری مثل من عاشق و بی قراره         یه دختری مثل تو  قشنگتر از ستاره

……..Am….Bb…………………….Dm……………………………Am…………………….

گل پسری مثل من همش در انتظاره                 یه دختری مثل تو چرا باور نداره

……………..Am………….Dm…………………………………………………..Am…..Dm

آره آره  دوست داره                                                هر روز هر شب فکر یاره

……………..Dm………………..Am…………………………………………Dm………..Am

چی کار کنه این عاشق خحالتی                      باتو میخواد بشینه پای صحبتی

……………..Am…….Bb………..F………………………….Am……….Bb…………….F

میخواد بگه دوست داره روش نمیشه                یه لحظه یاد تو فراموش نمیشه

……………Am………………….Dm………………………………….Am……………….Dm

دوست دارم رو توی چشماش بخون                     اسم قشنگتو رولبهاش بخون

…………………Am………………Dm…………………………………………….Am……Dm

اگه نگفته با تو از راز دل                                  از لا به لای همه حرفاش بخون

……………..Am………….Dm…………………………………………………..Am…..Dm

 آره آره  دوست داره                                                هر روز هر شب فکر یاره

…Am…………….Bb………………Dm……………………………….Am…………………..

هزار هزار تا عاشق هزار هزار تا شاعر           سبد سبد گل سرخ با جعبه جواهر

Am……………….Bb……………………..Dm……………………..Am…………………….

همه با خوش خیالی میان به این حوالی   یک پسری مثل من مونده با دست خالی

……………..Am………….Dm…………………………………………………..Am…..Dm

آره آره  دوست داره                                                 هر روز هر شب فکر یاره

…………….Am………………….Dm………………………..Am……..Dm……..Am…Dm

بگو که نداره چاره همیشه تو فکر یاره                 اگه تو بگی آره حلقه طلا میاره

……….Am…..Dm…Am….Dm………………………………………………….Am…..Dm

آره آره  دوست داره                                                 هر روز هر شب فکر یاره

 

/ 0 نظر / 181 بازدید