آکورد سامان جلیلی - عشق منی

آکورد سامان جلیلی - عشق منی

 

Am    A#        C  Gm    Am          A#    Am      A#            C  A#      C        Dm             

عشق منو پس نزنی  به قلب من دست نزنی ... جایی که داره تو دلت   به پای هوس نزنی

Am    A#      C Gm  Am      A#   Am    A#       C A#     C     Dm                        

یاد منو گم نکنی اسیر مردم نکنی ... مجنونتو توروخدا   سر در گم نکنی

Am      A#              C Am     A#     C    Gm      Am       A#  Am        A#     C               

منو نذاری بی خبر     بیام بگن رفتی سفر ... خدا نیاره بشنوم   از عشق من کردی حذر

Am    A#        C  Gm    Am          A#    Am      A#            C  A#      C        Dm             

عشق منو پس نزنی  به قلب من دست نزنی ... جایی که داره تو دلت   به پای هوس نزنی

Am    A#      C Gm  Am      A#   Am    A#       C A#     C     Dm                         

یاد منو گم نکنی اسیر مردم نکنی ... مجنونتو توروخدا   سر در گم نکنی

Am     A#            C  Gm      Am    A#    Am    A#         C  A#      C        Dm              

از تو دلت کنده نشم عاشق بازنده نشم ... آبرو دارم پیش دل   یه وقتی شرمنده نشم

Am     A#         C Gm       Am     A#    Am   A#           C A#    C        Dm                 

اشک منو در نیاری رو عهدمون پا نذاری ... حیثیت عشق منو    حراج چشمات نذاری

Am       A#           C  Am      A#      C    Gm    Am        A#  Am  A#        C                

مهرمو از دل نگیری که از دل من نمیری ... فقط برای دلخوشی بگو که بی من میمیری

Am     A#            C  Gm      Am    A#    Am    A#         C  A#      C        Dm              

از تو دلت کنده نشم عاشق بازنده نشم ... آبرو دارم پیش دل   یه وقتی شرمنده نشم

Am       A#           C  Gm     Am     A#   Am     A#         C A#     C       Dm                

مهرمو از دل نگیری که از دل من نمیری ... فقط برای دلخوشی بگو که بی من میمیری

/ 0 نظر / 162 بازدید