آکوردهوایی شدی از محسن یگانه

   

 آکورد اهنگ هوایی شدی از محسن یگانه

ریتم: 6/8 شاد

 Db........................................Ebm..............................................

 من برعکس همه پشت خنده هام غمه تو برعکس منی شادی و غمگین میزنی

Bb.......................Bbm.............................................Abm.....................

ولی تو فوقش اخرش میگی کلاه رفته سرش باشه کلاه رفته سرم ولی تورو از رو میبرم

 Db...............................................Ebm.......................................................

خط و نشون کشیدم که خدایی نکرده دیدم چشمام دیگه تورو نبینه اره دوری و دوستی همینه

Bb......................Bbm..........................................Abm..........................

خاطرت هنوز عزیزه ولی از فکری که مریضه بهتره دوری باشه نه که یه عشق زوری باشه

 Db............................................Ebm..............................................

هوایی شدی خواستی که قلبمو دورش کنی دل تو دلت نبود بزنی ذوقمو کورش کنی

Bb.............................Bbm.........................................Abm.....................

کار از کار گذشته دیگه نمیشه به روم نیارم با بد و خوب تو ساختم ولی نه دیگه کشش ندارم

 Db................................Ebm..............................................

تو برعکس منی زیر حرفهات میزنی من به موقعش یه کمی اره فوقش یه کمی

Bb.......................Bbm.............................................Abm.....................

یه کمی کلاه رفته سرم وقتی بودی دور و برم یکمی کلاه رفته سرم ولی تورو از رو میبرم

 Db..........................................Ebm.........................................

تو انگار نبردی ببین چه گرد و خاکی کردی عشق تو عین درد اخ الهی برنگرده

Bb.................................Bbm..............................................Abm.....................

حسی بهم نداشتی روز و شب واسم نذاشتی تو ظاهر عشق و دوستی ولی دروغ های زیر پوستی

 Db............................................Ebm..............................................

هوایی شدی خواستی که قلبمو دورش کنی دل تو دلت نبود بزنی ذوقمو کورش کنی

Bb.............................Bbm.........................................Abm.....................

کار از کار گذشته دیگه نمیشه به روم نیارم با بد و خوب تو ساختم ولی نه دیگه کشش ندارم

/ 0 نظر / 52 بازدید